Görelim Mevlam Neyler Neylerse Güzel Eyler

Hakk şerleri hayreyler 
  Zannetme ki gayreyler
    Arif anı seyreyler
        Mevla görelim neyler
            Neylerse güzel eyler

Sen Hakka tevekkül kıl
     Teslim ol da rahat bul
          Her işine razı ol
            Mevla görelim neyler
                Neylerse güzel eyler

Deme niçin şu şöyle
   Yerindedir ol öyle
        Bak sonunu seyreyle
              Mevla görelim neyler
                      Neylerse güzel eyler

Her işleri fâyiktır
      Birbirine layıktır
            Neylerse muvâfıktır 
                      Mevla görelim neyler
                              Neylerse güzel eyler


             Bir işi murad etme
                 Olduysa inat etme
                        Haktandır o, redetme
                               Mevla görelim neyler
                                       Neylerse güzel eyler

             Hiç kimseye hor bakma
                      İncitme, gönül yıkma
                              Sen, nefsine yan çıkma
                                         Mevla görelim neyler
                                                     Neylerse güzel eyler 

 


                                                                               ERZURUMLU - İBRAHİM HAKKI